რა არის ზოგადი ინგლისურის კურსი

ზოგადი ინგლისურის კურსი “ბექას სკოლის” მთავარი და ყველაზე სიღრმისეული კურსია, რომელიც თავისი შინაარსით და მიდგომებით სრულად არის მორგებული ქართველ სტუდენტზე. კურსი მოიცავს ენის ყველა კომპონენტს: speaking, listening, reading, writing, grammar და vocabulary.

კურსის მიზანი

კურსის მთავარი მიზანია, ჩვენმა სტუდენტებმა სრულად დაფარონ ინგლისურის შესაბამისი დონე და, კურსის გავლის შემდეგ, გადავიდნენ ინგლისურის ცოდნის მომდევნო დონეზე, ენის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით.

მასწავლებლები და მეთოდოლოგია

დამწყებ დონეებს (A1 და A2) მხოლოდ ქართველი მასწავლებელი ასწავლის, რადგან ენის შესწავლის პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანია მოსწავლეებმა ყველაფერი კარგად გაიგონ მშობლიურ ენაზე.

B1 და უფრო მაღალ დონეებზე, კურსს პარალელურად უცხოელი – native speaker და ქართველი მასწავლებლები უძღვებიან. 

ქართველი მასწავლებელი ენის თეორიულ ნაწილს ასწავლის, რაც გრამატიკას და ლექსიკას მოიცავს. გრამატიკულ წესებს და ნორმებს ქართულ ენაზე ხსნის, რომ სტუდენტმა ყველაფერი გაიგოს და გაურკვეველი არაფერი დარჩეს. გრამატიკის საფუძვლიანი შესწავლა სტუდენტს ეხმარება არსებული ფრანგმენტული ცოდნის სტრუქტურირებაში და ახალი ცოდნის მიღებაში. 

სტუდენტი მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში უკვე უცხოელ მასწავლებელთან იყენებს, სადაც ივითარებს ენის პრაქტიკაში გამოყენების უნარებს – speaking, listening, reading და writing. ეს გაკვეთილები სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. მსგავსი კომბინირებული მიდგომა მაქსიმალურად ზრდის სტუდენტის როგორც ცოდნის დონეს, ისე მის თავდაჯერებულობას ინგლისურენოვან გარემოში.

სასწავლო მასალები 

ზოგადი ინგლისურის კურსისთვის ვიყენებთ კემბრიჯის ახალ ამერიკული ინგლისურის სახელმძღვანელოს Empower და სასწავლო პლატდორმას Cambridge One. სახელმძღვანელო აერთიანებს Student’s Book-ს და Workbook-ს და სტუდენტს ასევე წვდომა აქვს წიგნის ელექტრონულ ვერსიაზე.

საშინაო დავალებები

კემბრიჯის სასწავლო პლატფორმა მოიცავს Digital Workbook-ს, რომელიც თანამედროვე მიდგომებითაა შექმნილი. ტრადიციული დავალებებისგან განსხვავებით, ის ინტერაქციულ ელექტრონულ სავარჯიშოებს მოიცავს, რომლის შესრულებაც მოსწავლეს ნებისმიერ დროს შეუძლია ტელეფონიდან ან ლეპტოპიდან.

სავარჯიშოების წერისას, სწორ პასუხებს პლატფორმა ავტომატურად აჩვენებს მოსწავლეს და, შეცდომების შემთხვევაში, მიუთითებს, რა მასალის გამეორება სჭირდება. speaking და writing დავალებებიც პლატფორმაზე სრულდება და სტუდენტი მასწავლებლისგან უკუკავშირს იქვე იღებს.

მასწავლებელი ლაივ რეჟიმში ხედავს მოსწავლის აქტივობას – რა დრო დახარჯა პლატფორმაზე, დავალებები როგორ შეასრულა, რა შედეგი აქვს, რა ნაწილში უჭირს და სად სჭირდება დახმარება.

ტესტები

ყოველი იუნიტის შემდეგ მოსწავლეს შესაძლებლობა აქვს შეავსოს ინტერაქციული ტესტი და გადაამოწმოს, რამდენად კარგად გაიგო მასალა.

სასწავლო პლატფორმაზე კეთდება შუალედური და საბოლოო ტესტები.  პროგრესს ხედავს როგორც მოსწავლე, ისე მასწავლებელი და სკოლა. სწორედ ამ ტესირების შედეგების მიხედვით ხდება მოსწავლის შემდეგ დონეზე გადაყვანა.

.

.

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე (72 საათი)
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 8-9 სტუდენტი
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 3
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი
► სასწავლო დონეები: A1, A2, B1, B1+, B2, C1
► მასწავლებელი: A1, A2 დონეებზე – ქართველი | B1, B1+, B2, C1 დონეებზე ქართველი და უცხოელი (1 გაკვეთილი ქართველთან, 2 უცხოელთან)
► სრული კურსის ფასი: 1350 ₾ | კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება Re|Bank და TBC ბანკის საშუალებით
.