რა არის ექსპრეს სასაუბრო კურსი

როგორც წესი, სასაუბრო ინგლისურის დონე უფრო რთულად ვითარდება ვიდრე ენის სხვა კომპონენტების. ამის მთავარი მიზეზი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პრაქტიკის არქონაა.

სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, სრულიად განსხვავებული კურსის განვითარება, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში უცხოელ მასწავლებელთან ინტენსიურ გაკვეთილებს მოიცავს და მთელი კურსის განმავლობაში ჩვენს მოსწავლეებს ინგლისურენოვან გარემოში აცხოვრებს.

კურსის მიზანი

კურსი ორიენტირებულია თანამედროვე გამოყენებითი სასაუბრო ინგლისურის სწავლებაზე და მისი მთავარი მიზანია ჩვენი მოსწავლეებისთვის უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსის მოხსნა, ბარიერების გადალახვა და ინგლისურად თავისუფლად ალაპარაკება. ექსპრეს სასაუბრო კურსი ძალიან სწრაფ შედეგზეა ორიენტირებული.

მასწავლებლები

ექსპრეს სასაუბრო კურსს მხოლოდ უცხოელი (ამერიკელი, ბრიტანელი და სამხრეთაფრიკელი) მასწავლებლები უძღვებიან. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ რამდენად მარტივია ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული კომპლექსების და ბარიერების მოხსნა უცხოელ მასწავლებელთან, განსაკუთრებით თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისურის შესწავლის პროცესში.

სასწავლო მასალები და მეთოდოლოგია

ჩვენი გამოცდილი მასწავლებლების გუნდის დახმარებით, სპეციალურად ამ კურსისთვის განვავითარეთ ახალი მეთოდოლოგია და შევქმენით სრულიად ახალი კურიკულუმი და სასწავლო მასალები. კურსი ორიენტირებულია საუბრის პრაქტიკაზე და არ მოიცავს საშინაო დავალებას.

ამასთან, გარდა სასწავლო მასალებისა, სპეციალურად ექსპრეს სასაუბრო კურსისთვის შევქმენით დამატებითი დამხმარე რესურსები, რაც აერთიანებს ქოუჩინგის და პიროვნული განვითარების ტექნიკებს. ამის მიზანია, დავეხმაროთ ჩვენს მოსწავლეებს, უფრო ეფექტურად, ფოკუსირებულად და პროდუქტიულად განივითარონ ინგლისურის ცოდნის დონე.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (40 საათი)
► ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 6-7
► გაკვეთილების რაოდენობა: 5 გაკვეთილი კვირაში
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი
► სრული კურსის ღირებულება: 580 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ექსპრეს სასაუბრო კურსი

რა არის ექსპრეს სასაუბრო კურსი

როგორც წესი, სასაუბრო ინგლისურის დონე უფრო რთულად ვითარდება ვიდრე ენის სხვა კომპონენტების. ამის მთავარი მიზეზი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პრაქტიკის არქონაა.

სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, სრულიად განსხვავებული კურსის განვითარება, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში უცხოელ მასწავლებელთან ინტენსიურ გაკვეთილებს მოიცავს და მთელი კურსის განმავლობაში ჩვენს მოსწავლეებს ინგლისურენოვან გარემოში აცხოვრებს.

კურსის მიზანი

კურსი ორიენტირებულია თანამედროვე გამოყენებითი სასაუბრო ინგლისურის სწავლებაზე და მისი მთავარი მიზანია ჩვენი მოსწავლეებისთვის უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსის მოხსნა, ბარიერების გადალახვა და ინგლისურად თავისუფლად ალაპარაკება. ექსპრეს სასაუბრო კურსი ძალიან სწრაფ შედეგზეა ორიენტირებული.

მასწავლებლები

ექსპრეს სასაუბრო კურსს მხოლოდ უცხოელი (ამერიკელი, ბრიტანელი და სამხრეთაფრიკელი) მასწავლებლები უძღვებიან. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ რამდენად მარტივია ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული კომპლექსების და ბარიერების მოხსნა უცხოელ მასწავლებელთან, განსაკუთრებით თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისურის შესწავლის პროცესში.

სასწავლო მასალები და მეთოდოლოგია

ჩვენი გამოცდილი მასწავლებლების გუნდის დახმარებით, სპეციალურად ამ კურსისთვის განვავითარეთ ახალი მეთოდოლოგია და შევქმენით სრულიად ახალი კურიკულუმი და სასწავლო მასალები. კურსი ორიენტირებულია საუბრის პრაქტიკაზე და არ მოიცავს საშინაო დავალებას.

ამასთან, გარდა სასწავლო მასალებისა, სპეციალურად ექსპრეს სასაუბრო კურსისთვის შევქმენით დამატებითი დამხმარე რესურსები, რაც აერთიანებს ქოუჩინგის და პიროვნული განვითარების ტექნიკებს. ამის მიზანია, დავეხმაროთ ჩვენს მოსწავლეებს, უფრო ეფექტურად, ფოკუსირებულად და პროდუქტიულად განივითარონ ინგლისურის ცოდნის დონე.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (40 საათი)
► ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 6-7
► გაკვეთილების რაოდენობა: 5 გაკვეთილი კვირაში
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი
► სრული კურსის ღირებულება: 580 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ექსპრეს სასაუბრო კურსი ონლაინ

რა არის ექსპრეს სასაუბრო კურსი

როგორც წესი, სასაუბრო ინგლისურის დონე უფრო რთულად ვითარდება ვიდრე ენის სხვა კომპონენტების. ამის მთავარი მიზეზი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში პრაქტიკის არქონაა.

სწორედ ამიტომ, გადავწყვიტეთ, სრულიად განსხვავებული კურსის განვითარება, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში უცხოელ მასწავლებელთან ინტენსიურ გაკვეთილებს მოიცავს და მთელი კურსის განმავლობაში ჩვენს მოსწავლეებს ინგლისურენოვან გარემოში აცხოვრებს.

საბედნიეროდ, თანამედროვე ცხოვრება სახლიდან ან ოფისიდან გაუსვლელად ონლაინ სწავლების ფუფუნებასაც გვაძლევს. ამიტომ გადავწყვიტეთ, სტანდარტული ესქსპრეს სასაუბრო კურსის ონლაინ ვერსიის შეთავაზებაც მათთვის, ვისთვისაც ონლაინ სწავლება უფრო მოსახერხებელი და პროდუქტიულია, ვიდრე ჩვენი სკოლის სივრცეში.

კურსის მიზანი

კურსი ორიენტირებულია თანამედროვე გამოყენებითი სასაუბრო ინგლისურის სწავლებაზე და მისი მთავარი მიზანია ჩვენი მოსწავლეებისთვის უცხო ენაზე საუბრის კომპლექსის მოხსნა, ბარიერების გადალახვა და ინგლისურად თავისუფლად ალაპარაკება. ექსპრეს სასაუბრო კურსი ძალიან სწრაფ შედეგზეა ორიენტირებული.

მასწავლებლები

ექსპრეს სასაუბრო კურსს მხოლოდ უცხოელი (ამერიკელი, ბრიტანელი და სამხრეთაფრიკელი) მასწავლებლები უძღვებიან. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ რამდენად მარტივია ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული კომპლექსების და ბარიერების მოხსნა უცხოელ მასწავლებელთან, განსაკუთრებით თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისურის შესწავლის პროცესში.

სასწავლო მასალები და მეთოდოლოგია

ჩვენი გამოცდილი მასწავლებლების გუნდის დახმარებით, სპეციალურად ამ კურსისთვის განვავითარეთ ახალი მეთოდოლოგია და შევქმენით სრულიად ახალი კურიკულუმი და სასწავლო მასალები. მეთოდოლოგია მორგებულია ონლაინ სწავლების პრინციპებს და, შესაბამისად, კურსი მოიცავს ისეთ ელექტრონულ რესურსებს, როგორიცაა ვიდეოები, ინტერაქტიული სავარჯიშოები, ქვიზები და ა. შ. კურსი ორიენტირებულია საუბრის პრაქტიკაზე და არ მოიცავს საშინაო დავალებას.

ამასთან, გარდა სასწავლო მასალებისა, სპეციალურად ექსპრეს სასაუბრო კურსისთვის შევქმენით დამატებითი დამხმარე რესურსები, რაც აერთიანებს ქოუჩინგის და პიროვნული განვითარების ტექნიკებს. ამის მიზანია, დავეხმაროთ ჩვენს მოსწავლეებს, უფრო ეფექტურად, ფოკუსირებულად და პროდუქტიულად განივითარონ ინგლისურის ცოდნის დონე.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (40 საათი)
► ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 6-7
► გაკვეთილების რაოდენობა: 5 გაკვეთილი კვირაში
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი
► სრული კურსის ღირებულება: 580 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ბიზნეს სასაუბრო ინგლისური

რა არის ბიზნეს სასაუბრო კურსი?

ბიზნეს სასაუბრო კურსი ინგლისურის ძალიან სწრაფი ონლაინ კურსია ძალიან დაკავებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც უნდათ ინგლისურთან ერთად ბიზნესისთვის საჭირო უნარების განვითარება, როგორიცაა – ბიზნეს სმოლ თოქი, პრეზენტაცია, ზრდილობიანი კომუნიკაცია ინგლისურად, მოლაპარაკებები, ფიჩინგი, სატელეფონო საუბარი, იმეილის წერა და ა. შ.

კურსის მიზანი

კურსის მთავარი მიზანია მოსწავლეებს დაეხმაროს ბიზნეს კომუნიკაციისთვის საჭირო ტერმინოლოგიის წრაფად ათვისებაში, ინგლისურად საუბრის კომპლექსის მოხსნაში, ბარიერების გადალახვაში და ინგლისურად თავისუფლად ალაპარაკებაში.

მასწავლებლები

ბიზნეს სასაუბრო კურსს მხოლოდ უცხოელი (ამერიკელი, ბრიტანელი და სამხრეთაფრიკელი) მასწავლებლები უძღვებიან. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ რამდენად მარტივია ინგლისურ ენასთან დაკავშირებული კომპლექსების და ბარიერების მოხსნა უცხოელ მასწავლებელთან, განსაკუთრებით თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისურის შესწავლის პროცესში.

სასწავლო მასალები და მეთოდოლოგია

კურსი ორ თვეს გრძელდება, გაკვეთილები ტარდება ყოველდღიურად და ორიენტირებულია საუბრის პრაქტიკაზე. კურსი არ მოიცავს საშინაო დავალებას.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (40 საათი)
► გაკვეთილების რაოდენობა: 5 გაკვეთილი კვირაში
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი
► სრული კურსის ღირებულება: 630 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ზოგადი ინგლისურის კურსი

რა არის ზოგადი ინგლისურის კურსი

ზოგადი ინგლისურის კურსი ბექას სკოლის მთავარი და ყველაზე სიღრმისეული კურსია, რომელიც თავისი შინაარსით და მიდგომებით სრულად არის მორგებული ქართველ სტუდენტზე. კურსი მოიცავს ენის ყველა კომპონენტს: Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar და Vocabulary.

კურსის მიზანი

კურსის მთავარი მიზანია, ჩვენმა სტუდენტებმა სრულად დაფარონ ინგლისურის შესაბამისი დონე და, კურსის გავლის შემდეგ, გადავიდნენ ინგლისურის ცოდნის მომდევნო დონეზე, ენის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით.

მასწავლებლები და სწავლების მეთოდოლოგია

წლების განმავლობაში, გამოცდილებამ გვაჩვენა ჩვენი მეთოოდოლოგიის ეფექტურობა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კურსს პარალელურად უცხოელი (native speaker) და ქართველი მასწავლებლები უძღვებიან. ქართველი მასწავლებელი გრამატიკულ ნაწილს ასწავლის და ქართულ ენაზე ხსნის გრამატიკულ წესებს და ნორმებს, რაც სტუდენტს ფრანგმენტული ცოდნის სტრუქტურირებაში და ახალი ცოდნის მიღებაში ეხმარება. სტუდენტი მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში უკვე უცხოელ მასწავლებელთან იყენებს და ეს გაკვეთილები სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. მსგავსი კომბინირებული მიდგომა მაქსიმალურად ზრდის სტუდენტის როგორც ცოდნის დონეს, ისე მის თავდაჯერებულობას ინგლისურენოვან გარემოში.

სასწავლო მასალები

ზოგადი ინგლისურის კურსისთვის ვიყენებთ ოქსფორდის სახელმძღვანელოს English File და სხვა დამატებით მასალებს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, დატვირთვა უშუალოდ გაკვეთილზე ხდებოდეს, რათა მოსწავლეს არ უწევდეს ბევრი საშინაო დავალების გაკეთება.
.

 

კურსის დეტალები

 კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე (72 საათი)
 ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 8-9 სტუდენტი
 გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 3 (1 ქართველთან და 2 უცხოელთან)
 გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი
სრული კურსის ფასი: 1120
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ზოგადი ინგლისური დამწყებთათვის

რა არის ზოგადი ინგლისურის კურსი

ზოგადი ინგლისურის კურსი ბექას სკოლის მთავარი და ყველაზე სიღრმისეული კურსია, რომელიც თავისი შინაარსით და მიდგომებით სრულად არის მორგებული ქართველ სტუდენტზე. კურსი მოიცავს ენის ყველა კომპონენტს: Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar და Vocabulary.

დამწყებებს ზოგადი ინგლისურის კურსის ორ დონეს ვთავაზობთ – Beginner და Elementary. თითოეული დონე გრძელდება ორ თვეს. სრულიად დამწყებებისთვის სასურველია ჯერ Beginner და შემდეგ Elementary დონის გავლა, მათთვის კი, ვინც უკვე იცის წერა, კითხვა და მარტივი სიტყვები და ფრაზები – პირდაპირ Elementary კურსის გავლა.

კურსის მიზანი

კურსის მთავარი მიზანია, ჩვენმა სტუდენტებმა სრულად დაფარონ ინგლისურის შესაბამისი დონე და, კურსის გავლის შემდეგ, გადავიდნენ ინგლისურის ცოდნის მომდევნო დონეზე, ენის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით.

მასწავლებლები და სწავლების მეთოდოლოგია

ორივე დონეზე კურსს ქართველი მასწავლებელი უძღვება იქიდან გამომდინარე, რომ ენის შესწავლის საწყის ეტაპზე აუცილებელია, მოსწავლეს ჰყავდეს მშობლიურ ენაზე მოსაუბრე მასწავლებელი. Elementary დონის გავლის შემდეგ, სტუდენტი მზად იქნება გადავიდეს Pre-Intermediate (A2) დონეზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ უკვე შეეძლება უცხოელ (Native Speaker) მასწავლებელთან კომუნიკაციის დამყარება.

სასწავლო მასალები

ზოგადი ინგლისურის კურსისთვის ვიყენებთ ოქსფორდის სახელმძღვანელოს English File და სხვა დამატებით მასალებს. მაქსიმალურად ვცდილობთ, დატვირთვა უშუალოდ გაკვეთილზე ხდებოდეს, რათა მოსწავლეს არ უწევდეს ბევრი საშინაო დავალების გაკეთება.

კურის დეტალები

თითოეული დონის ხანგრძლივობა: 2 თვე (36 საათი)
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 8-9 სტუდენტი
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 3 გაკვეთილი
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი
► თითოეული დონის ღირებულება: 500 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ზოგადი ინგლისური • Kids & Teens

“… რასაც სკოლაში არ გასწავლიან!”

ზოგადი ინგლისურის კურსი ბექას სკოლის მთავარი და ყველაზე სიღრმისეული კურსია, რომელიც თავისი შინაარსით და მიდგომებით სრულად არის მორგებული ქართველ სტუდენტზე. კურსი მოიცავს ენის ყველა კომპონენტს: Speaking, Listening, Reading, Writing, Grammar და Vocabulary.

კურსის მიზანი

კურსის მთავარი მიზანია, ჩვენმა სტუდენტებმა სრულად დაფარონ ინგლისურის შესაბამისი დონე და, კურსის გავლის შემდეგ, გადავიდნენ ინგლისურის ცოდნის მომდევნო დონეზე, ენის ყველა კომპონენტის გათვალისწინებით. კურსის განმავლობაში განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სასაუბრო უნარების განვითარებაზე ამერიკელი მასწავლებლის დახმარებით.

მასწავლებლები და სწავლების მეთოდოლოგია

წლების განმავლობაში, გამოცდილებამ გვაჩვენა ჩვენი მეთოოდოლოგიის ეფექტურობა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კურსს პარალელურად უცხოელი (native speaker) და ქართველი მასწავლებლები უძღვებიან. ქართველი მასწავლებელი გრამატიკულ ნაწილს ასწავლის და ქართულ ენაზე ხსნის გრამატიკულ წესებს და ნორმებს, რაც მოსწავლეს ფრანგმენტული ცოდნის სტრუქტურირებაში და ახალი ცოდნის მიღებაში ეხმარება. მოსწავლე მიღებულ ცოდნას პრაქტიკაში უკვე უცხოელ მასწავლებელთან იყენებს და ეს გაკვეთილები სრულად ინგლისურ ენაზე მიმდინარეობს. მსგავსი კომბინირებული მიდგომა მაქსიმალურად ზრდის სტუდენტის როგორც ცოდნის დონეს, ისე მის თავდაჯერებულობას ინგლისურენოვან გარემოში.

სწავლების მეთოდოლოგია მოიცავს სხვადასხვა სახალისო არაფორმალურ აქტივობებს, როგორიცაა: თამაშები, ქვიზები, გაცვლითი აქტივობები თანატოლებთან ამერიკის სკოლებში, ენის კლუბები, ვიდეო პროექტები, პრეზენტაციები და ა.შ.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე (54 საათი)
► ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 8
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 3 (1 ქართველთან და 2 უცხოელთან)
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1.5 საათი
► სრული კურსის ფასი: 900 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

IELTS მოსამზადებელი კურსი

რა არის IELTS მოსამზადებელი კურსი

IELTS მოსამზადებელი კურსი სტუდენტს ამზადებს გამოცდის ოთხი მოდულისთვის: Listening, Reading, Writing და Speaking. გარდა ამისა, კურსი მოიცავს ზუსტად იმ გრამატიკას და ლექსიკას, რომელიც რომელიც აუცილებელია IELTS ტესტის მაღალ ქულაზე დასაწერად.

კურსის მიზანი

IELTS მოსამზადებელი კურსის მიზანია, სტუდენტმა რაც შეიძლება მაღალი ქულა აიღოს IELTS გამოცდაზე. კურსი ორიენტირებულია გამოცდისთვის საჭირო უნარების და ტექნიკის განვითარებაზე და სტუდენტის თავდაჯერებულობის გაზრდაზე.

მეთოდოლოგია და მასალები

IELTS მოსამზადებელი კურსი თანმიმდევრულად მიჰყვება საგამოცდო ტესტის თითოეულ დავალებას და ნაბიჯ-ნაბიჯ უვითარებს სტუდენტს ამ დავალებების წარმატებით შესრულებისთვის აუცილებელ უნარებს. კურსი ასევე გულისხმობს პროგრესის მუდმივ მონიტორინგს ტესტების და ინდივიდუალური გასაუბრებების საშუალებით.

კურსისთვის ვიყენებთ კემბრიჯის სახელმძღვანელოს The Official Cambridge Guide to IELTS და სხვა დამატებით მასალებს.

მასწავლებელი

კურსს უძღვება კარლ ვეტჰემი, ჩვენი ბრიტანელი მასწავლებელი, რომელსაც აქვს IELTS გამოცდისთვის სტუდენტების მომზადების 15-წლიანი გამოცდილება.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობ: 8 კვირა (32 საათი)
► ჯგუფში მოსწავლეების რაოდენობა: 7-8
► გაკვეთილების რაოდენობა: 2 გაკვეთილი კვირაში
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 2 საათი
► ცოდნის საჭირო დონე: B2 (Upper Intermediate) ან C1 (Advanced)
► სრული კურსის ღირებულება: 600 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ბექას გრამატიკა

რა არის ბექას გრამატიკა

ბექას გრამატიკა სპეციალურად ქართველებისთვის შექმნილი ინგლისური ენის გრამატიკის სწრაფი ონლაინ კურსია, რომელიც სრულად ფარავს შესაბამისი დონის გრამატიკას დაწყებული დროის ფორმებით და დამთავრებული არტიკლებით და წინდებულებით. კურსის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, რომლებიც ქართველ მოსწავლეებს ყველაზე მეტად უჭირთ.

კურსის მიზანი

კურსი ორიენტირებულია ბაზისური გრამატიკული წესების მაქსიმალურად სწრაფად შესწავლაზე, რაც სტუდენტს უქმნის მყარ თეორიულ საფუძველს იმისთვის, რომ შემდეგ უფრო სწრაფად და ეფექტურად განივითაროს ენის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები.

მეთოდოლოგია და მასალები

კურსისთვის ვიყენებთ Cengage Learning-ის მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოს Practical Grammar. კურსი სრულად მორგებულია ონლაინ სწავლების სპეციფიკას, გაკვეთილები ინტერაქტიული ლექციის ფორმატით მიმდინარეობს და მოიცავს ბექას მიერ მომზადებულ პრეზენტაციებს, ელექტრონულ ქვიზებს და სავარჯიშოებს.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 8 კვირა (36 საათი)
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 15-18 სტუდენტი
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 3 გაკვეთილი
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი და 30 წუთი
► სრული კურსის ფასი: 380 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

ICT ინგლისურის კურსი

ICT (Information and Communications Technology) ინგლისურის კურსი “ჯეოლაბის” და “ბექას სკოლის” სრულიად ახალი საერთო პროდუქტია, რომელიც მიზნად ისახავს ICT სფეროსთვის საჭირო ინგლისურის სწავლებას თანამედროვე მეთოდებით.

კურსი 3 თვე გაგრძელდება და მას “ბექას სკოლის” მასწავლებელი Fleur Swemmer გაუძღვება. კურსის განმავლობაში დავფარავთ ისეთ თემებს, რომელთა აქტუალურობა, ჩვენს მიერ ჩატარებულმა მცირე კვლევამ გვაჩვენა. ეს თემებია – ინოვაცია და პროდუქტის განვითარება, ფრილანსინგი, იკომერსი, კიბერ უსაფრთხოება, იმეილების წერა და ბიზნეს small talk, ხელოვნური ინტელექტი, სოციალური მედია, ბიტკოინები და შავი ბაზარი, ტექ რჩევები და ა.შ.

კურსზე დასარეგისტრირებლად საჭიროა, თქვენი ინგლისურის დონე იყოს B1/B2. ცოდნის დონის დასადგენად შეგიძიათ, ჩვენი ტესტი გაიაროთ.
.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 8
► გაკვეთილების რაოდენობა: კვირაში 2
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5 სთ
► სრული კურსის ფასი: 850 ₾
► კურსზე მოქმედებს 0%-იანი განვადება TBC ბანკის ან Re|Bank-ის საშუალებით
.

რეგისტრაცია

დისტანციური კურსი აბიტურიენტებისთვის

დისტანციური კურსი აბიტურიენტებისთვის

ინგლისურის დისტანციური კურსი აბიტურიენტებისთვის „ლინგვინგის“ და „ბექას სკოლის“ სრულიად ახალი საერთო პროდუქტია, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლეების მომზადებას ინგლისურის ეროვნული გამოცდის წარმატებით ჩასაბარებლად.

კურსი ღიაა X, XI და XII კლასელი მოსწავლეებისთვის და მომდევნო 7 თვის განმავლობაში ფარავს ინგლისურის A1, A2 და B1 დონეებს. კურსზე რეგისტრაცია მაისის თვემდე ღიაა და მსურველებს მარტივად შეუძლიათ დაწყებულ კურსზე შემოერთება ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან.

სწავლების მეთოდოლოგია

კურსის განმავლობაში გამოვიყენებთ კომბინირებული სწავლების მეთოდოლოგიას  და მიდგომებს, რაც გულისხმობს:

1. Lingwing-ის მობილურ აპლიკაციაში ინგლისური ენის კურსებზე ულიმიტო წვდომას;
2. ყოველკვირეულ ონლაინ გაკვეთილებს „ბექას სკოლის“ და „გაუს“ მასწავლებლებთან;
3. ონლაინ სტუდენტების მუდმივ მხარდაჭერას Facebook ჯგუფის დახმარებით.

კურსის განმავლობაში „GAU“ და „ბექას სკოლის“ ქართველი, ბრიტანელი და ამერიკელი მასწავლებლები საინტერესო და მარტივ მეთოდებს გამოიყენებენ, როგორიცაა სახალისო სიმულაციები, დიალოგები, ქვიზები, სავარჯიშოები და სხვა. ამასთან, კურსის განმავლობაში პერიოდულად ჩატარდება შუალედური ტესტირებები.

კურსის ბოლო ნაწილში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა წერის კომპონენტისთვის მომზადებას.

გარდა სასწავლო მასალებისა, სპეციალურად ამ კურსებისთვის შევქმენით დამატებითი დამხმარე რესურსები, რაც აერთიანებს ქოუჩინგის და პიროვნული განვითარების ტექნიკებს. ამის მიზანია, დავეხმაროთ ჩვენს მოსწავლეებს, უფრო ეფექტურად, ფოკუსირებულად და პროდუქტიულად განივითარონ ინგლისურის ცოდნის დონე.

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 7 თვე (ნოემბერი 2020 – ივლისი 2021)
► Lingwing-ის აპლიკაციის გადმოსაწერი ლინკი (შეგიძლიათ, კურსის დაწყებამდე უფასო ვერსია დატესტოთ): Android: https://goo.gl/GCkSIh iOS: https://goo.gl/h40Bmt
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 30
► ონლაინ Zoom გაკვეთილების რაოდენობა: კვირაში 1
► დამოუკიდებელი სამუშაოს მოცულობა: დღეში დაახლოებით 2 სთ
► კურსის მხარდამჭერი საერთო Facebook ჯგუფის ლინკი: www.facebook.com/groups/lw.abiturientebi
► კურსის ფასი: თვეში 30 ₾
► გადახდის პირობები: ონლაინ, პლასტიკური ბარათის საშუალებით ყოველთვიურად ან ერთიანად.

კურსზე სარეგისტრაციო ლინკი: www.lingwing.com/en/student

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: 551 71 11 71

კურსის პარტნიორები და მხარდამჭერები არიან „ლიბერთი ბანკი“ და “ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი” (GAU).

               

დისტანციური კურსი დამწყებებისთვის (A1/A2)

ინგლისურის დისტანციური კურსი დამწყებებისთვის Lingwing-ის და ‘ბექას სკოლის” სრულიად ახალი საერთო პროდუქტია, რომელიც მიზნად ისახავს სალაპარაკო ინგლისურის სწავლებას ყველაზე თანამედროვე მეთოდებით, სწრაფად და იაფად.

დარეგისტრირდი ახლავე და თვეში 60 ლარად, 3 თვეში დაფარე ინგლისური ენის ერთი დონე (A1 ან A2).

კურსის განმავლობაში, Lingwing-ის პლატფორმაზე წვდომის გარდა, ბექას სკოლის მასწავლებლები სწავლების საინტერესო და მარტივ მეთოდებს შემოგთავაზებენ, როგორიცაა ქვიზები, ტესტები, სახალისო დიალოგები, სიმულაციები, გრამატიკული სავარჯიშოები და სხვა.

კურსი მოიცავს:

► Lingwing-ის აპლიკაციაზე ულიმიტო წვდომას
► ყოველკვირეულ ონლაინ გაკვეთილებს ბექას სკოლის მასწავლებელთან
► Facebook ჯგუფში მოსწავლეებთან მუდმივ კომუნიკაციას & საინტერესო სასწავლო რესურსების გაზიარებას.

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე
► Lingwing-ის აპლიკაციის გადმოსაწერი ლინკი (შეგიძლიათ, კურსის დაწყებამდე უფასო ვერსია დატესტოთ): Android: https://goo.gl/GCkSIh iOS: https://goo.gl/h40Bmt
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 20
► ონლაინ Zoom გაკვეთილების რაოდენობა: კვირაში 1
► დამოუკიდებელი სამუშაოს მოცულობა: დღეში დაახლოებით 2 სთ
► კურსის ფასი: თვეში 60 ₾
► გადახდის პირობები: ონლაინ, პლასტიკური ბარათის საშუალებით ყოველთვიურად ან ერთიანად.

კურსის პარტნიორია „მაგთი“.

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ: 551 71 11 71

რეგისტრაცია