ინგლისური ენის გრამატიკა ბექას სკოლაში

ბექას გრამატიკა სპეციალურად ქართველებისთვის შექმნილი ინგლისური ენის გრამატიკის სწრაფი ონლაინ კურსია, რომელიც სრულად ფარავს შესაბამისი დონის გრამატიკას დაწყებული დროის ფორმებით და დამთავრებული არტიკლებით და წინდებულებით. კურსის განმავლობაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, რომლებიც ქართველ მოსწავლეებს ყველაზე მეტად უჭირთ.

კურსი ორიენტირებულია ბაზისური გრამატიკული წესების მაქსიმალურად სწრაფად შესწავლაზე, რაც სტუდენტს უქმნის მყარ თეორიულ საფუძველს იმისთვის, რომ შემდეგ უფრო სწრაფად და ეფექტურად განივითაროს ენის პრაქტიკაში გამოყენების უნარები.

.

 

კურსის დეტალები

► კურსის ხანგრძლივობა: 4 თვე
► ფორმატი: ინტერაქციული ლექციები ონლაინ
► ჯგუფში სტუდენტების რაოდენობა: 15-18 სტუდენტი
► გაკვეთილების რაოდენობა კვირაში: 2 გაკვეთილი
► გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1 საათი და 30 წუთი
► სრული კურსის ფასი: 600 ₾
.