ჩვნი პირველი კლინეტი მეორე კლიენტი

კორპორატიული კლიენტებისათვის ‘ბექას სკოლას’ სპეციალური შეთავაზება აქვს, რომლის ფარგლებშიც კომპანიის თანამშრომლებს საშუალება ეძლევათ გაიარონ:

► ზოგადი ინგლისურის კურსი
► ექსპრეს სასაუბრო ინგლისურის კურსი
► IELTS მოსამზადებელი კურსი
► ბიზნეს ინგლისურის კურსი
► იურიდიული ინგლისურის კურსი
► აკადემიური ინგლისურის კურსი

კომპანიის სურვილის შესაბამისად, შესაძლებელია ნებისმიერი კურსის მოდიფიკაცია მოთხოვნიდან გამომდინარე.
სპეციალურად კორპორატიული კლიენტებისათვის ჩვენი სკოლის მასწავლებლებს შეუძლიათ გაკვეთილების ჩატარება კომპანიის ოფისში თანამშრომლებისთვის სასურველ დროს ან ‘ბექას სკოლაში’.